tisk poslat email

Obec připravuje projektovou dokumentaci přístavby základní školy. Podívejte se na všechny soutěžní návrhy.

vloženo: 03. 05. 2017 | Obecná

Vzhledem k tomu, že v nejbližších letech může dojít k naplnění kapacity školy, a také ve snaze zlepšit komfort stávajícím žákům, rozhodla se v loňském roce obec k přípravě projektu přístavby základní školy.

Během zimních měsíců jsme vyhlásili soutěž o nejlepší architektonický návrh. Osloveno bylo pět ateliérů, finální návrh pak odevzdali tři uchazeči. Níže si můžete jednotlivé návrhy prohlédnout. K nahlédnutí jsou i na obecním úřadě. Zastupitelstvo obce se při výběru vítězné nabídky drželo doporučení třech zkušených odborníků, kteří byli členy výběrové poroty. Jednalo se o architekty Tomáše Andrleho z Kostelní Lhoty, Petra Němce z Poděbrad a Jana Rittera ml. z Nymburka.

Vítězný návrh vychází z dílny Vyšehrad atelier s.r.o., Praha a ten také v současné době pracuje na detailní projektové dokumentaci. S projektem bychom se rádi v dalších obdobích ucházeli o dotační prostředky.

Krátké zhodnocení za trojici architektů shrnuje Ing. arch. Tomáš Andrle z atelieru Kompozitura:

„Zadání architektonické soutěže mělo celkem specifické podmínky zejména díky potřebě provozního napojení navrhované přístavby a dále z pohledu potřeby nových prostor. Celkem byly podány tři soutěžní návrhy. Každý z návrhů řešil zadání originálním způsobem a k problému se stavěl po svém. Zadání splnilo svůj účel, odpovědělo na některé dotazy, na které by nebylo bez uspořádání architektonické soutěže možné odpovědět a zároveň přineslo nové podněty.

Z návrhů vyplynulo nejvhodnější umístění přístavby, a to právě na pravé straně stávající budovy základní školy. Předpokládané řešení potvrdil i pohled všech tří na sobě nezávislých účastníků soutěže. Dalším přínosem soutěže, na kterém se shodli všechny tři návrhy, je otevření veřejného prostoru za objektem obecního úřadu. Je zde vytvořeno velmi příjemné prostředí, které sjednocuje a propojuje všechny stavby a má přesah i do sociálního a kulturního dění v obci. Koncepční řešení využití okolních prostorů a umístění stavby bylo tedy všemi zúčastněními vnímáno podobně. Architektonické řešení vlastní stavby se již samozřejmě lišilo. Dalo by se ale říci, že dva ze tří návrhů jsou si koncepčně velmi podobné. Obě hmoty však působí poměrně těžce a svým uspořádáním, s ohledem na okolní stavby, výrazně zasahuje do celkového vnímání navrhovaného prostoru. Na druhou stranu se tyto dva návrhy liší hlavně svým vizuálním pojetím, kde je u jednoho návrhu použito dřevěného obkladu a druhý počítá s použitím omítky.

Třetí návrh od ateliéru VYŠEHRAD se odlišuje především svým hmotovým řešením a z pohledu odborné části poroty byl koncepčně a architektonicky nejsilnější. Návrh je založen na silné urbanistické myšlence, kterou je optické rozčlenění objektu na dvě menší hmoty. Tyto dvě menší hmoty svým měřítkem a tvarem přeneseně navazují na urbanistickou strukturu, která se v obci vyskytuje. Tyto dvě hmoty jsou však propojeny spojovacím „krčkem“ a vytvářejí tak dostatečně velký vnitřní prostor pro vyřešení požadované dispozice. Z architektonického pohledu se jedná také o velmi zdařilé pojednání, které respektuje okolní prostor i stavby a zároveň vytváří nový objekt moderního architektonického vzhledu, který na sebe zbytečně nepoutá pozornost, a tudíž nemá tendenci konkurovat okolním historickým stavbám, ale spíše je doplňuje.

Závěrem by se dalo říci, že architektonická soutěž naplnila očekávání, které do ní porota a obec vkládala. Potvrdila nade vší pochybnost vhodnost umístění, koncepčního uspořádání a hmotového rozvržení. Zároveň přináší stavbu, která má od architektonické roviny přesah i do kulturně sociálního života celé obce, což je nadstavba, která je velmi vítána.“

 

-td-, -Ing. arch. Tomáš Andrle-

 

 

 


  

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci.

Soubory ke stažení

Fotogalerie

Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh SDAR s.r.o. - Slusar Drška architekti
Návrh atelieru VYŠEHRAD
Návrh atelieru VYŠEHRAD
Návrh atelieru VYŠEHRAD
Návrh atelieru VYŠEHRAD
Návrh atelieru VYŠEHRAD
Návrh atelieru VYŠEHRAD
Návrh atelieru VYŠEHRAD
Návrh atelieru VYŠEHRAD