tisk poslat email

Pozemkové úpravy v obci - co je již hotovo a co nás čeká

vloženo: 15. 05. 2017 | Důležité upozornění

Jak probíhají komplexní pozemkové úpravy u nás v obci? Až do dnešních dnů bylo provedeno následující:

-      Doplnění a revize podrobného bodového pole (pevné výchozí body pro geodetické práce v území).

-      Rozbor současného stavu  území (analýza území).

-      Zaměření polohopisu (zaměření skutečného stavu území),  t.j. např. vodní toky, silnice, sloupy, hranice porostů, propustky, mostky, cesty, sjezdy na pozemky

-      Úvodní jednání

Předpokládané termíny dalších prací:

29.5. 2017 až 6.6.2017 proběhne zjišťování obvodů pozemkových  úprav

v červenci 2017 proběhne zjišťování hranic lesních pozemků - více informací na úřední desce obce.

 

Do konce roku 2017 je v plánu

Dokumentace soupisu nároků – podzim 2017

Dokumentace soupisu nároků zahrnuje pozemky vlastníka, se kterými vstupuje do pozemkové úpravy a to včetně jejich ocenění.  Vychází z údajů katastru nemovitostí a z bonitních map.  Dalším podkladem je zaměření skutečného stavu území (polohopis), ceny BPEJ dle oceňovací vyhlášky platné v době zpracování a následného vystavení soupisu nároků. V dokumentaci soupisu nároků je rovněž vyrovnáván rozdíl mezi výměrou obvodu pozemkové úpravy určenou ze souřadnic a výměrou katastru nemovitostí. Oceňují se i porosty na pozemcích (např. lesní pozemky). Lesní pozemky budou v návrhu ponechány na původním místě. Bude zpřesněna jejich poloha. Soupisy nároků budou vlastníkům rozeslány. Proběhne i ústní jednání s projektantem v Kostelní Lhotě. Při jednání mohou vlastníci sdělit představu o novém umístění pozemků. Soupisy nároků budou rovněž na 15 dnů vystaveny na obecních úřadech v obvodu pozemkové úpravy.

 

Ing. Karel Kašpar
odborný rada

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Pobočka Nymburk

Soudní 17, 288 00 Nymburk
mobil: +420 724 067 741
e-mail: k.kaspar@spucr.cz

www.spucr.cz

 

  

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci.