Aktualizovat
 
 
razítko
Církev československá husitská
     
    Církev československá husitská vznikla o Vánocích 1919, kdy byla slavena poprvé bohoslužba v českém jazyce. Vyhlášena byla 8.1.1920 v Praze radikálním křídlem modernistického reformního hnutí v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou. Církev přijala do svého názvu přízvisko "husitská", aby vyznačila svou návaznost na tzv. první reformaci z 15.-16. stol., jejíž představitelem byl Jan Hus.
    V únoru 1921 přednášel v Poděbradech o nové církvi farář Emil Dlouhý-Pokorný z Prahy. Hned nato se v Poděbradech nová církev ustavila.
 
    Odkaz na internetové stránky církve.
 
    V Kostelní Lhotě náboženská obec této církve byla schválena ministerstvem školství a osvěty ze dne 31.3.1927. V roce 1930 byla postavena farní budova se síní pro konání bohoslužeb a vystavěna zvonice.
    Dne 15.5.2002 do Kostelní Lhoty zavítal nejvyšší představitel této církve, patriarcha ThDr. Jan Schwarz, aby sloužil mši v místní modlitebně. Po bohoslužbě se pozdravil se zástupci obce a pobesedoval s přítomnými věřícími.

    Fotografie: farní úřad zvonice modlitebna.