Řídící učitelé a ředitelé školy v Kostelní Lhotě
 1785 Jan Němeček
 1801 Josef Němeček, syn předchozího
 1813 Antonín Brixi ze Zboží
 1837 Jan Skalický, jako provisor
 1853 Bedřich Bergman, 6.června téhož roku sesazen,
roku 1855 zemřel v ústavu choromyslných
 1853 Josef Nágl, ,jako prozatímní učitel, řídící od roku 1872,
zemřel v Kostelní Lhotě
 1887 Josef Kroupa z Městce Králové, byl vybrán místní školní radou z pěti uchazečů,
zemřel v Kostelní Lhotě
 1909 Josef Červinka z Vestce, vybrán ze šesti uchazečů,
pohřben na zdejším hřbitově
 1923 Rudolf Šukal, jako zástupce, řídící od roku 1926,
narozen v Nové Pace, odešel do výslužby
 1939 František Třešňák, učitel z Vrbové Lhoty, v květnovém povstání 1945
organizoval vytvoření Národního výboru v obci
 1945 Jan Moravec, pouze zahájil nový školní rok a po žádosti o pohraničí
odešel do Trutnova
 1945 Josef Šafránek, řídící od 1.října 1945
 1964 Oldřich Houžvička ze Sadské
 1965 Růžena Burianová, dosavadní učitelka I.třídy
 1967 Vlastimila Moravcová, dosavadní učitelka školy
 1990 Mgr. Danuše Landsgesellová, koncem šk.roku v roce 2006 šla do výslužby
 2006 Eva Macková z Poděbrad, odchází v únoru 2007 na vlastní žádost
 2007 Mgr. Jana Vyskočilová, dosavadní učitelka školy
   podpis řídícího a razítko školy z r.1930
   Podpis řídícího učitele
   a razítko školy
   z roku 1930