znak
Hlavní představitelé obce
      Jsou sepsáni, pokud jejich jména bylo možno zjistit z kronik
  a ostatních historických pramenů.
  Do revolučních událostí v roce 1848 stál v čele obcí rychtář, jmenovaný vrchností. Po zrušení roboty se obce staly samostatnými celky s voleným obecním zastupitelstvem v čele se starostou. Od roku 1945 to jsou předsedové MNV a po roce 1989 opět starostové.
 
  1748Jan Bureš   
  1760Josef Petržilka   
  1765Jiří Jiroušek   
  1776Jiří Plaček   
  1781Jiří Douděra   
  1795František Martínek   
  1804Matěj Petrášek   
  1818Jan Bureš   
  1840Josef Douděra   
  1858Matěj Šafránek  Razítko obce a podpis starosty
 Jana Kuchaře z 18. října 1885

razítko
 
  1861Josef Lazar  
  1879Jan Kuchař  
  1887František Šafránek  
  1897Josef Douděra  
  1907Václav Novák  
  1914Matěj Drobný   
  1919Josef Drobný   
  1927Alois Kovařík   
    ?Alois Novák   
  1945František Třešňák   
  1948František Skořepa   
  1950František Dostál   
  1959Václav Jančík   
  1963Miroslav Martínek   
  1964Miroslav Skořepa   
  1985Alexandr Kolanda   
  1990Emílie Miškovská   
  1998Věnceslava Petrášková   
  2002JUDr. Svatava Vronská   
  2010Mgr. Tomáš Drobný   
     ^^ nahoru