Aktualizovat
 
klikni pro větší obrázek

 
Symbolika obce
Kostelní Lhota

klikni pro větší obrázek
 
        Symboly obce navrhl v květnu 2001 arch. Zdeněk Linhart z Vrchlabí prostřednictvím firmy ARTING.
 
Ikonografie symbolů
      Západně od Poděbrad se nalézá obec Kostelní Lhota spolu s dalšími Lhotami - Přední, Vrbová a Písková, které pocházejí ze 14.století. Na východní straně návsi Kostelní Lhoty stojí kostel Nabenevzetí Panny Marie od stavitele J.Brauna z roku 1817 ve slohu pozdního baroka. Rustikální socha sv.Gotharda je z roku 1740. Katastr obce je ohraničen říčkami Výrovka a Šembera (dřívější název Černavka), které jsou v symbolech Kostelní Lhoty zastoupeny modrými pruhy.
 
Znak: V červeném štítě nad 3x stříbrno-modře dělenou patou zlaté průčelí kostela s věží.
Prapor: List tvoří pět vodorovných pruhů, červený a střídavě bílé a modré, v poměru 14:1:1:1:1. V červeném pruhu žluté průčelí kostela s věží. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
 
Předání dekretu
      Rozhodnutím ze dne 27.února 2002 podvýborem pro heraldiku a vexiologii Poslanecké sněmovny byla odsouhlasena žádost o udělení symbolů naší obci podle předloženého návrhu.
Dne 22. dubna 2002 došlo k slavnostnímu předání dekretu starostce obce Věnceslavě Petráškové z rukou Václava Klause, předsedy poslanecké sněmovny.
 
Vysvěcení praporů obce a hasičů
      V roce 2004 proběhly oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci a 110 let od založení hasičů. K těmto výročím nechala obec zhotovit slavnostní obecní znak a prapory obce a hasičů. Nad znakem obce je vyšita podoba výra, jako symbol příslušnosti k regionu Výrovka. Hasičský prapor zdobí podoba sv. Floriana - patrona hasičů, který se opírá o znak obce. Je zde rovněž nápis "Bohu ke cti - bližnímu ku pomoci". Na druhé straně je historická hasičská přilbice se skříženými sekerkami a s nápisem "Sbor dobrovolných hasičů Kostelní Lhota 1894 - 2004".
      V rámci zmíněných oslav byly prapory obce a hasičů dne 18. června 2004 v katolickém kostele vysvěceny královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou.
 
Fotogalerie: klikni na náhledy pro větší foto
klikni pro větší foto
Předání dekretu
 
klikni pro větší foto
Slavnostní
znak obce
klikni pro větší foto 
Prapor hasičů
 
klikni pro větší foto 
V kostele
 
klikni pro větší foto
Vysvěcení praporů