Aktualizovat
 
Odkazy:   Madeira a náš poslední král      Ku hrobu Karla I.      Naši panovníci
 
    Fotogalerie Otty a Karla I.    Audience u císaře Karla I.    Koruna Česká
 
Arcivévodský manželský pár Karel a Zita
Arcivévoda Karel v Kostelní Lhotě
2. a 3.března 1912

      V měsíci lednu 1910 nastoupil na faru do Kostelní Lhoty duchovní František Wolf. Byl literárně činný, např. přeložil Životopis svaté Zity od hraběte Ledochoroského a sepsal rovněž Životopis arcivévodských manželů Karla a Zity. Obě tyto knihy zaslal ve skvostně vypravených exemplářích na císařský dvůr do Vídně a zanedlouho přišel děkovný telegram arcivévodkyně Zity. Zde je patrně počátek přízně, kterou arcivévodský pár projevil i svojí návštěvou v Kostelní Lhotě.
 
     Arcivévoda Karel, který se stal v roce 1916 posledním rakousko-uherským císařem a králem českým, dorazil do Kostelní Lhoty dne 2.března 1912. V naší obci se stavil cestou ze Staré Boleslavi do nové posádky svého dragounského pluku v Haliči. Navštívil také školu, kde se podepsal do kroniky. O události psaly i dobové noviny.
 
     Se svou manželkou Zitou přespal arcivévoda Karel na faře. Arcivévodkyni se po devíti měsících narodil syn Otto Habsburský.
 
Fotografie:
svatba,   na cestě do Haliče, uvítání před farou, procházka obcí.

císařský znak
      Karel se narodil v roce 1887 jako syn arcivévody Oty, který byl bratrem následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Mladý arcivévoda Karel prožil velkou část svého života v Čechách a proto uměl velmi dobře česky. V roce 1908, po skončení studií v Praze na Karlově univerzitě, ho císař František Josef I. povolal do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi ve funkci velitele 5.eskadrony 7. pluku lotrinských dragounů. Po veselém životě císařského důstojníka bylo třeba pomýšlet na sňatek.
V roce 1909 se ve Františkových lázních setkává s princeznou Zitou z rodu Bourbon-Parma. Dne 14.6.1911 byly zásnuby a 21. října 1911 mají Karel se Zitou svatbu.
      V březnu 1912 přišel rozkaz k přesunu do východní Haliče a 1. listopadu téhož roku byl povýšen do hosnosti majora a převelen do Vídně.
Rovněž v roce 1912 se Karlovi a Zitě narodil syn, který dostal po dědečkovi jméno Otto.
      Po sarajevském atentátu v roce 1914 na svého strýce Františka Ferdinanda se stává Karel následníkem trůnu. A když dne 21.listopadu 1916 umírá František Josef I., arcivévoda Karel František Josef se stal Karlem I., císařem rakouským a králem českým. V roce 1917 zmírnil tresty smrti odsouzeným českým politikům dr. Kramářovi a dr. Rašínovi, kteří byli po amnestii propuštěni.
      Na konci své krátké vlády (1916 až 1918) se pokusil o přechod Rakousko-Uherska k federativnímu státu. Monarchii se snažil zachránit i ústupky českým a všeobecně slovanským požadavkům po autonomii. Neuspěl především kvůli odporu maďarských a německo-rakouských nacionalistů. Také nově utvořená exilová československá Národní rada v čele s profesorem T.G.Masarykem tyto snahy o autonomii národů v rámci federalizované říše rázně odmítla a prosadila vznik samostatného Československa. Císař Karel I. umírá v exilu na ostrově Madeira 1.dubna 1922 ve věku pouhých 35 let. Jeho manželka Zita se dožila 92 let (zemřela v roce 1989).

  klikni pro větší obrázek
Papež blahořečil posledního českého monarchu Karla I.

      Poslední český král byl dne 3.října 2004 poslán papežem na cestu, na jejímž konci může být prohlášen za svatého. Jan Pavel II. v bazilice svatého Petra ve Vatikánu blahořečil za přítomnosti zhruba 30 000 věřících pět postav z minulosti včetně posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. "Doufám, že císař Karel bude sloužit jako příklad, zvláště pro ty, kteří dnes v Evropě nesou politickou odpovědnost," prohlásil papež během ceremonie a zdůraznil, že Karel odsuzoval první světovou válku a všemi silami se pokoušel o její ukončení.
Blahořečení přihlížela i tisícovka potomků habsburské dynastie, mezi nimiž byli i čtyři dosud žijící synové císaře. Nejstarší syn Otto žije v Německu, Stephan v Maďarsku, Karl Ludwig v Belgii a Felix v Mexiku. Rakouský prezident Heinz Fischer účast na ceremonii odmítl s tím, že není katolík. Rakouskou politickou scénu ve Vatikánu zastupoval šéf parlamentu Andreas Khol.
 
      Pro vídeňského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna je Karel I. jediný válečný vůdce, který respektoval vatikánská nařízení a usiloval o mír. To tvrdí také nejstarší císařův syn Otto, který byl v letech 1994 - 1999 poslancem Evropského parlamentu. "Můj otec chtěl pro mír udělat vše," řekl Otto von Habsburg, pro kterého je blahořečení otce slavností pro celý podunajský prostor, střední Evropu a její národy, které kdysi žily v monarchii. V pozadí snahy o blahořečení stála především vdova po císaři Zita, která se nikdy nevzdala myšlenky na obnovení monarchie. S osobou císaře souvisí nejméně jeden zázrak. Jistá smrtelně nemocná polská jeptiška v Brazílii, která se modlila za Karlovo blahořečení, se pak zázračně uzdravila.
      "Celkově Karla I. hodnotím jako kladnou postavu, která prý skutečně upřímně usilovala o mír. Jestli si však zaslouží blahořečení, to posoudit neumím," řekl český historik Jiří Pernes.

Odkazy:   Madeira a náš poslední král    Fotos und Bilder    Naši panovníci
 
    Fotogalerie Otty a Karla I.    Audience u císaře Karla I.    Koruna Česká
koruna