tisk poslat email

Svoz nebezpečného odpadu

Datum konání: 14. září | čas: 11:35 - 11:50 hod.


Dvakrát do roka se můžete zbavit zdarma nebezpečného odpadu. Jeho svoz proběhne v naší obci v sobotu 14.9.2019.

Vozidlo odvážející nebezpečný odpad bude stát na sběrném dvoře pouze čtvrt hodiny a to od 11:35 – 11:50.

Do nebezpečného odpadu patří:

1)        Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)

2)        Obaly obsahující zbytky NO

3)        Kyseliny

4)        Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

5)        Nepoužitelná léčiva

 

Odpad nemůžeme skladovat předem a musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli tedy hromaděn na sběrném místě. Posádka jinak nahromaděný odpad nemusí převzít.

!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!

Ostatní komodity jako lednice, baterie, zářivky, výbojky, televizory, monitory, spotřebiče aj. můžete vozit na sběrný dvůr kdykoliv jako doposud.