tisk poslat email

Odpadové hospodářství

Nádoby na komunální odpad jsou sváženy každý pátek ráno.
Otevírací doba sběrného dvora
Sobota 8:00 – 12:00
Neděle 8:00 – 11:00
Středa 16:00 – 18:00 (pouze v letním čase)
Poplatek za komunální odpad 600 Kč/osoba/rok

Základní poplatky budou vybírány od 5.2. až do 29. 3. 2018.
Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet obce: 3424191/0100. Do variabilního symbolu nebo do textu pro příjemce prosím uveďte číslo popisné.
Do tohoto data bude svozová firma ještě svážet popelnice na staré známky.

Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad.

Nejčastější chyby při třídění odpadu http://www.culinabotanica.cz/nejcastejsi-chyby-pri-trideni-domaciho-odpadu/