tisk poslat email

Čipování psů v obci

Datum konání: 9. listopadu | čas: 9:00 - 11:00 hod.

 

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou z očkování je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Identifikační číslo pasu bude zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

Chcete-li si splnit výše uvedenou zákonnou povinnost, nabízíme veterináře pana Břečku, který přijede do naší obce před obchod a to v sobotu 9. listopadu a od 9:00 do 11:00 provede čipování psů. Očkovací průkaz si vezměte s sebou. 

Cena za čipování 1 psa bude činit 300 Kč.