tisk poslat email

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu bude

Datum konání: 4. dubna | čas: 11:30 - 11:50 hod.

 

POZOR v návaznosti na aktuální situaci v ČR v souvislosti s koronavirem Vám zasílám instrukce k sobotnímu svozu nebezpečného odpadu.

Pro zajištění minimálního setkání posádky a občanů a tedy ochraně zdraví našich zaměstnanců a občanů Vaší obce jsme se rozhodli, že nebude probíhat předání odpadu z ruky do ruky.   Občan přijde na místo určení v určeném čase, odpad odloží a odjíždí pryč. Posádka bude vyjíždět z NYKOSU s půlhodinovým zpožděním.

Posádka v rámci bezpečnosti nemá povinnost přebrat odpad u kterého budou občané (=nebude tím dodrženo domluvené), pokud se ně místě bude zdržovat občan, bude na dálku slušně požádán, aby místo opustil, pokud se tak nestane, posádka dotyčného vyfotí a odjíždí.

Jakmile se tedy posádka se zpožděním dostane do obce, pouze posbírá odpad na domluveném místě a odjíždí pryč.

Děkuji za pochopení a spolupráci při takto zkomplikovaných podmínkách pro svoz odpadu.

-Nykos-

   ________________________________________________

 

Dvakrát do roka se můžete zbavit zdarma nebezpečného odpadu. Jeho svoz proběhne v naší obci v sobotu 4.4.2020.

Vozidlo odvážející nebezpečný odpad bude stát na sběrném dvoře pouze čtvrt hodiny a to od 11:35 – 11:50.

Do nebezpečného odpadu patří:

1)        Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)

2)        Obaly obsahující zbytky NO

3)        Kyseliny

4)        Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

5)        Nepoužitelná léčiva

 

Odpad nemůžeme skladovat předem a musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli tedy hromaděn na sběrném místě. Posádka jinak nahromaděný odpad nemusí převzít.

!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!

Ostatní komodity jako lednice, baterie, zářivky, výbojky, televizory, monitory, spotřebiče aj. můžete vozit na sběrný dvůr kdykoliv jako doposud.