tisk poslat email

Nálezy v okolí kostela

vloženo: 21. 05. 2020 | Obecná

Při příležitosti stavebních úprav kolem kostela, provedla skupina zájemců o historii (Gnom metal detectoring) pod dohledem archeologů (doc. Dr. E. Droberjara a Mgr. J. Citterbarda) dne 3. 5. 2020 průzkum povrchových vrstev na bývalém hřbitově u kostela Nanebevzetí Panny Marie a v jeho okolí.

Byly nalezeny zejména novověké kovové knoflíky, jeden z uniformy rakousko-uherského dělostřelce a mince z let 1800 až 1915. Mince Františka I. Rakouského z roku 1800 byla ražena v Kremnici.

Nejvýznamnějším objevem je pražský groš Václava IV. (1378–1419) z počátku 15. století, který byl vyzvednut hned vedle kostelní zdi a souvisí tak s počátky původního gotického kostela, o němž nejstarší zpráva pochází z roku 1354. Kromě artefaktů z barevných kovů spočívaly v povrchových vrstvách rovněž pozdně středověké až novověké stavební hřeby z kostela.

Četné nálezy drobných mincí se koncentrovaly také u lípy před obecním úřadem, a to desetihaléře z let 1916, 1924 a 1943 a dvacetihaléř z roku 1940. V bývalé farní zahradě se našel krásně zachovalý rakousko-uherský haléř z roku 1914 a řada běžných mincí od první republiky, z doby nacistické okupace a komunistické mince. Nejmladší ražbou je pak český dvacetihaléř z roku 1994.

Všechny nálezy budou jednou vystaveny v uvažované vitríně k dějinám obce Kostelní Lhota. 

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D., archeolog

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci. Nebo si nainstalujte aplikaci Česká obec a vše důležité se ihned objeví ve vašem mobilu.

Fotogalerie