tisk poslat email

Výsledky dotazníkového šetření

vloženo: 25. 04. 2019 | Obecná

Na konci loňského roku proběhlo v naší obci dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo úctyhodných 204 respondentů. Díky tomu lze považovat výsledky za poměrně vypovídající. Odpovědi bylo nutné rozdělit a zpracovat.

V příloze najdete 24-stránkový dokument s kompletními výsledky včetně analytických komentářů. Uvedeny jsou všechny vaše odpovědi bez cenzury.

Nejdůležitější grafy si pak můžete zobrazit níže jako obrázky.

Celý dotazník se stane důležitým podkladem pro strategický dokument obce, jenž by měl stanovit priority a rozvojové cíle na příští roky. Výsledky rovněž plánujeme prezentovat na některém setkání s občany v průběhu letošního roku, kde budete moci své názory konfrontovat přímo se starostou obce.

A jaké jsou tedy hlavní výsledky?

Vůbec nejvíc vašich odpovědí zaznamenala nutnost reagovat na probíhající klimatickou změnu - tedy realizovat projekty řešící problematiku zadržování vody v krajině, přírodě blízká opatření a revitalizace vodních toků. Jako problematický vnímáte, zcela podle očekávání, stav místních komunikací. To je problém většiny obcí. Z hlediska kvality životního prostředí vám pak nejvíce vadí neukázněnost občanů při třídění odpadů nebo kouř z lokálních topenišť (topení uhlím). Podobně by se obec měla zaměřit na odhlučnění dálnice například pásem zeleně nebo na udržování vesnického rázu obce v nových zástavbách - sedlové střechy, plaňkové ploty apod.

Finančí prostředky byste ale směřovali i na opravu kostela, zbudování spolkového/kulturního domu nebo bezpečnost v obci či propojení obou stávajících cyklostezek. Uvítali byste i zbudování kavárny s cukrárnou na místě hospodářského stavení u kostela nebo větší možnosti pro sportovní vyžití během zimního období a podporu sportu vůbec.

Velmi potěšující je pozitivní vnímání naší obce. Drtivé většině z vás se u nás opravdu dobře žije, většina z vás nepostrádá žádné služby. Asi nejvíce ceněný je pro respondenty samotný vzhled obce - především centrální historická část kolem kostela a také hlavní náves, ale podobně je na tom i okolí obce. Kladně je hodnocena péče o veřejná prostranství. Pozitivně vnímána je i strategická poloha obce v blízkosti Prahy i dalších menších měst. Oceňujete i bohatý kulturní a společenský život.

_________

Dovolte mi poděkovat vám všem, kteří jste věnovali svůj čas vyplnění dotazníku. Výsledky jsou pro nás velmi důležité. Z těch, kteří uvedli své jméno a adresu jsme podle slibu vylosovali 3 výherce. Ti získali zdarma poplatek za komunální odpad pro letošní rok. Jde o tato čísla popisná: 71, 102, 204.

-td-

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci. Nebo si nainstalujte aplikaci Česká obec a vše důležité se ihned objeví ve vašem mobilu.

Soubory ke stažení

Fotogalerie