Aktualizovat
Fotogalerie:    svěcení praporů,   650 let obce,   110 let hasičů,   tablo hasičů,   35 let volejbalu.
Videa: svěcení praporů,   položení věnců,   příjezd arcivévody
slavnostní znak obce
650 let obce Kostelní Lhota
110 let Sboru dobrovolných hasičů, 35 let volejbalového oddílu

      Oslavy započaly v pátek 18.6.2004 vysvěcením nových praporů obce a hasičů
v katolickém kostele, kde se konala mše za přítomnosti královéhradeckého biskupa Dominika Duky. Po mši se účastníci oslav odebrali k nově renovovanému pomníku padlých, kde byly položeny věnce a uctěna památka obětí obou světových válek.
 
      Program pokračoval v sobotu 19. června dopoledne prezentací hasicí techniky
u rybníka Peklo a výstavami v základní škole a na bývalé faře o historii školy a obce.
      Na slavnostním zasedání obecního zastupitelstva v restauraci Bohemia byla udělena čestná občanství významným osobnostem Kostelní Lhoty. Toto ocenění osobně převzal kostelnolhotský rodák Josef Musil, dvojnásobný mistr světa
i Evropy, držitel stříbrné a bronzové medaile z olympijských her, volejbalista století a člen síně slávy Českého volejbalového svazu. Druhým oceněným byl Ota Hofman, spisovatel a scénárista filmů pro děti (Pan Tau), který chodil do místní školy,
často zajížděl do obce ke svým rodičům a podporoval nově vzniklý volejbalový oddíl. Čestné občanství za již zemřelého
Otu Hofmana převzala jeho manželka Irena Hofmanová.
      Odpoledne pak pochod mažoretek uvedl historickou rekonstrukci příjezdu arcivévody Karla s chotí Zitou, kteří v roce 1912 navštívili naši obec a přespali na místní faře. V roce 1916 se arcivévoda stal, jako Karel I., posledním císařem rakouským a králem českým. Po uvítání vznešených manželů kronikářem obce Zdeňkem Martínkem zahájila oslavy starostka JUDr. Svatava Vronská. Představitel arcivévody Karla, pan ing. Milan Novák ze Staré Boleslavi, předal obci dárek v podobě historické fotografie ze svatby Karla a Zity, na kterém je vedle arcivévodských novomanželů také usmívající se císař František Josef I. Poté hrála před farou k tanci a poslechu zámecká kapela p. Jelínka z Kutné Hory. Pan Jelínek věnoval občanům
a obci Kostelní Lhota "Polku pro Lhoťáky": sloka,   refrén,   mezihra,   audio (mp3).
      Ve stánku obecního úřadu byly k dostání upomínkové předměty k výročí obce a hasičů: tašky, trička, plakety, zápalky, tužky, hrníčky, korbele, lhotský bylinný likér, brožura a CD-ROM o historii obce, pohledy a aršíky známek, vydané k výročí obce. Na historickém jarmarku bylo možno zakoupit výrobky lidových řemesel, nebo shlédnout středověké rytířské souboje.
      Večer na fotbalovém hřišti byla taneční zábava s ohňostrojem a s vystoupením kankánové taneční skupiny "Tornádo Lu"
z Peček.
      35 let organizovaného volejbalu v obci si místní sportovci připomněli tradičním pouťovým turnajem mužů dne 14. srpna. Na dvou hřištích proběhla kvalitní utkání za účasti devíti družstev. Domácí mužstvo procházelo turnajem bez ztráty setu a až
ve finále podlehlo hráčům Nymburka.
Fotogalerie:    svěcení praporů,   650 let obce,   110 let hasičů,   tablo hasičů,   35 let volejbalu.
Videa: svěcení praporů,   položení věnců,   příjezd arcivévody