Aktualizovat
  vez
Kostelní Lhota
Dobře poznat minulost znamená
lépe pochopit přítomnost,
nejlépe pak sami sebe.
Historie
 
 
Úvod
 
Historie Zprávy Fotogalerie Mapa Okolí Školy Sport
 
     Název Lhota vznikl ze staročeského "lhóta", což znamená osvobození po určitou dobu - lhůtu. Toto jméno dostávaly obce a osady zakládané na vyklučeném lese - mohlo to však být i na močálišti, blatech či jiné neúrodné půdě, která měla být obdělána. Poddaní - osadníci těchto obcí, byli do jisté lhůty osvobozeni od placení dávek pozemkovému pánu, které se skládaly z ročního platu - úroku a z dávek naturálních. To vše za práci spojenou s vykácením lesa a vzděláním půdy. Počátkem 14.století toto osvobození trvalo deset let, v průběhu století se snížilo na osm až šest let.
Kostel Za Jana Lucemburského byly Poděbrady roku 1345 odevzdány Hynkovi ze Žleb a Lichtenburka. V roce 1347 Hynek zemřel a Poděbrady dostala jeho dcera Eliška, která se r.1350 provdala za pana Bočka z Kunštátu. Ten pak dostal 6.listopadu 1351 Poděbrady v léno. Boček z Kunštátu a nyní i z Poděbrad začal zakládat nové osady a v některých i nové kostely. V již zmíněné oblasti mezi Poděbrady a Sadskou založil Lhoty. Kostelní Lhota se podle církevních pramenů připomíná již k roku 1354. Pan Boček nechal v této obci postavit kostel Nanebevzetí Panny Marie a dosadil tam plebáta Petra.
Rod pánů z Kunštátu a z Poděbrad byl velmi vážený a vždy smýšlející česky. Pan Boček byl v roce 1355 v Římě přítomen korunovace Karla IV.
Jeho pravnuk, Jiří z Kunštátu a Poděbrad, se stal v roce 1458 jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty.

Významné události té doby:
1348 - založení Univerzity Karlovy v Praze
1354 - k české koruně je připojeno Lucembursko.
1355 - český král Karel IV. se stává římským císařem.
1356 - vydání Zlaté buly, kterou Karel IV.upravil právní poměry v římské říši. Čechy se stávají svébytným státem s právem určení svého krále.
1357 - zahájení výstavby Karlova mostu v Praze. Stalo se tak dne 9.7. v 5,31 hodin.
Karel IV. stanovil položení základního kamene tak, že rok, den, hodina a minuta tvoří magickou číselnou řadu lichých čísel 135797531 a je v ascendentu znamení Lva, heraldického znaku Českého království. Za letního slunovratu, při pohledu z brány Staroměstské mostecké věže, Slunce zapadá za katedrálou sv. Víta. Tento slunovratový západ slunce zvěčnil na první československé poštovní známce Alfons Mucha.
1361 - narození následníka českého trůnu, pozdějšího krále Václava IV.
1363 - Karel IV. se počtvrté a naposledy oženil, novou manželkou je Eliška Podmořanská, budoucí matka krále Zikmunda.
Odkazy:
Naši panovníci
Správa území Poděbradsko
Symboly obce: znak, prapor
Oslavy 650 let obce: popis, fotogalerie
Starostové obce    Řídící učitelé
Obecná škola: fotogalerie
Katoličtí duchovní    Církev čsl. husitská
Tabla hasičů: 1954  detajl 1991
2004: 96kB 140kBbarevné
Některé dokumenty jsou ve formátu PDF.
Pokud nemáte potřebný
kronika prohlížeč, stáhněte si
Acrobat Reader
k instalaci.

Zajímavosti z kronik:
1838 - nejstarší zápis ve školní kronice
1887 - statistika školy
1888 - školní docházka
1890 - školní rozvrh hodin
1905 - sázení stromků
1908 - stromková slavnost
1908 - 60. narozeniny císaře Fr.Josefa I.
1910 - výlet do Poděbrad
1911 - výlet do Prahy
1912 - návštěva arcivévody Karla
1921 - založení Sokola
1923 - příjezd prezidenta T.G.Masaryka
1926 - loučení se životem
1934 - výročí 100 let české hymny
1934/35 - počty žáků ve škole
1940 - válečná razítka školy
1941 - rozdělení školních tříd
1946 - uctění 5. května
Historie obce ve zpravodaji (pdf):
1354 - založení obce
1856 - historie hřbitovů v obci
1863 - hodiny na kostelní věži
1876 - oprava katolického kostela
1908 - 60 let vlády českého krále FJI
1921 - tělocvik, nejslavnější sportovec
1942 - obecná škola
1945 - konec 2.světové války
1963 - oslavy založení obce

Stavba
Stavba kostela - dobový výjev
z konce 14.století


Českému státu vládne v té době syn Jana Lucemburského - Karel IV. (1316-1378), který je na vrcholu své životní dráhy. Naše země zažívají velký kulturní a hospodářský rozkvět. Praha se stává středen Evropy a její gotická výstavba je největším dílem středověké architektury.


Dukát
Zlatý dukát Karla IV.
Je první naší ražbou
s panovnickým portrétem

 
Peníze a Čechy
 
pečeť
Majestátní pečeť
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad

 

Středověká slavnost korunovace
Jiříka z Poděbrad

Úvod Historie Zprávy Fotogalerie Mapa Okolí Školy Sport

Aktualizovat

Povinné informace a statistické údaje Informace obecního úřadu
dle ISVS (zák.č. 106/1999 Sb.)

Úřední deska
napiš správci stránek  Webmaster e-mail
   <<<