<>

Svoz nebezpečného odpadu

Datum konání: 17. dubna | čas: 11:35 – 11:50 hod.

 

V sobotu 17.4.2021 proběhne svoz nebezpečného odpadu od sběrného dvora. Vozidlo bude stát na sběrném dvoře pouze čtvrt hodiny a to od 11:35 – 11:50 a odpad musíte předat posádce z ruky do ruky.

Do nebezpečného odpadu patří:

1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Kyseliny
4) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

POZOR - nově se již neberou nepoužitá léčiva. Ta můžete nosit zdarma do lékárny.

Odpad nemůžeme skladovat předem a musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli tedy hromaděn na sběrném místě. Posádka jinak nahromaděný odpad nemusí převzít.

!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!

Ostatní komodity jako lednice, baterie, zářivky, výbojky, televizory, monitory, spotřebiče aj. můžete vozit na sběrný dvůr kdykoliv jako doposud.


Zpět na akce Hlavní stránka