Call

Přehled poplatků

Poplatkové povinnosti v obci Kostelní Lhota pro rok 2024

Komunální odpad 800 Kč/osoba/rok
Pes 100 Kč
Další pes 150 Kč
Ověřování listin 50 Kč
Přihlášení k pobytu50 Kč
Kopírování černobílé
Strana A4 2 Kč
Strana A3 5 Kč
Kopírování barevné
Strana A4 20 Kč
Strana A3 40 Kč

Pokud chcete ověřit listinu nebo podpis, doporučujeme si zavolat předem na telefon 604 442 629. Starosta obce není vždy v úředních hodinách osobně přítomen. Děkujeme za pochopení.

Částka na rok 2024 je 800 Kč, vybíráme od 12.2. do 31.3. 2024.. Osobní platby a předání známek pouze v úředních hodinách. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet obce: 3424191/0100. Do variabilního symbolu nebo do textu pro příjemce prosím uveďte číslo popisné. Do tohoto data bude svozová firma ještě svážet popelnice na staré známky.

Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad.

Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene

Usnesením zastupitelstva obce Kostelní Lhota č. 8/2012 ze dne 29.8.2012 se stanovuje výše jednorázové úhrady za zřízení věcných práv odpovídajících věcným břemenům za uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví obce Kostelní Lhota takto:

uložení do zeleného pásu 80 Kč / bm
uložení do vozovky nebo chodníku se živičným
nebo jinak zpevněným povrchem
200 Kč / bm
uložení sítí mimo zastavěné území obce 20 Kč / bm

Hlavní stránka