<>

Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu z domácností probíhá vždy v pátek a to i v době svátků. V měsících květen až konec října je svoz jednou za 14 dní a to vždy v sudý týden.

Otevírací doba sběrného dvora
Sobota 8:00 – 12:00
Neděle 8:00 – 11:00
Středa 16:00 – 18:00 (pouze v letním čase)
Poplatek za komunální odpad 700 Kč/osoba/rok

Částka na rok 2021 bude 700 Kč, vybírat začneme od 10.2. do 31.3. 2021.
Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet obce: 3424191/0100. Do variabilního symbolu nebo do textu pro příjemce prosím uveďte číslo popisné.
Do tohoto data bude svozová firma ještě svážet popelnice na staré známky.

Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad.

Nejčastější chyby při třídění odpadu http://www.culinabotanica.cz/nejcastejsi-chyby-pri-trideni-domaciho-odpadu/

Hlavní stránka