Call

Obecní knihovna Kostelní Lhota

web Obecní knihovny +420 605 819 942
knihovna@kostelni-lhota.cz

Otevírací doba:
úterý od 13:00 do 15:00 hod.
čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.

Obecní knihovnu najdete v prostorách komunitního centra, budova č.p. 82. Zřizovatelem je obec Kostelní Lhota. Knihovně bylo Ministerstvem kultury v roce 2021 přiděleno evidenční číslo: 6649/2021. Knihovna je plně automatizovaná v systému Tritius. V současné době je k dispozici téměř 300 titulů ve vlastnictví knihovny a přes 500 titulů zapůjčených z výměnného fondu MěK Kutná Hora. Další knihy doplňujeme!

Základním posláním knihovny je poskytování informačních a knihovnických služeb a slouží všem občanům napříč věkovým spektrem jako místo k setkávání a trávení volného času. Naše knihovna je přirozené společenské centrum setkávání a výměny informací.

Obecní knihovna Kostelní Lhota
v budově Komunitního centra
Kostelní Lhota 82
289 12

Knihovnice:
Květa Šlemínová
Tel.: 605 819 942
Email: knihovna@kostelni-lhota.cz

Hlavní stránka