Kostelní Lhota

Mezi Poděbrady a Sadskou se nacházejí v oblasti silnice, která se v minulosti nazývala Slezká nebo též Náchodská, čtyři obce, které mají ve svém názvu společné jmého Lhota. Jsou to obce Přední, Vrbová, Písková a Kostelní Lhota. Dalším jejich společným znakem je, že se jedná o vsi tvaru ulicovitých s neobyčejně širokými návsemi. Dominantou Kostelní Lhoty je kostel, který spolu s farou a školou tvoří historický střed obce.

Založení zdejších Lhot spadá do druhé poloviny 14.století. Do doby jejich vzniku se od Sadské k Poděbradům rozkládal les a jižněji až jihovýchodně od něho, až do prostoru dnešní Vrbové Lhoty, rozsáhlá blata napájená říčkou Výrovkou, která tehdy neměla ustálený regulovaný tok. Cesta tudy ještě na Poděbrady nevedla a družiny, putující na poděbradský hrad, musely jít od Sadské na Zvěřínek, Hořátev, Polabec a přes labský brod.

Odkaz na ikipedii

Kostelní Lhota

QR kód, mapy.cz

Kostelní Lhota

Hlavní stránka