Architektura v obci

Hodnotné stavby rodinných domů s vysokým architektonickým potenciálem.

Ukázky možného vzhledu rodinných domů v Kostelní Lhotě

Pokud se rozhodnete změnit vzhled vašeho domu (výměna oken, fasáda, střecha apod.) a budete respektovat charakter polabské venkovské zástavby, obec ráda zajistí na své náklady pomoc architekta a zajistí případné varianty možného vzhledu vašeho domu.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.

Velmi hodnotné stavby hospodářských objektů.

V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.


Hlavní stránka