Okolí obce

"Ovšem mravy v našem kraji upadají a upadají,
v Kostelní Lhotě se musí znovu vysvětit kostel - smilstvo za oltářním obrazem ..."
Z filmu Ostře sledované vlaky - podle novely Bohumila Hrabala. Odkaz na videozáznam.

Náš region se rozkládá v úrodné nížině středního Polabí. Z každé hůrky je zde vidět desítky kilometrů daleko, a když se vyčasí, tak až ke vzdáleným vrcholkům Krkonoš. Je to kraj líně tekoucích řek, borovicových lesů, lokálek a městeček, kraj Bohumila Hrabala, kde se zrodila poetika většiny jeho příběhů. Něžný barbar a pábitel zde prožil svoje mládí, rád se sem vracel a na hřbitůvku u Hradištka našel místo posledního odpočinku.

Cyklotrasy:    č.0124    č.0109
Z labské trasy č.24 vede odbočka č.0124 přes Chvalovice, Hořátev, Kostelní Lhotu, Milčice do Tatců, která dále pokračuje jako č.0109 přes Dobřichov, Cerhenice a Velim do Vítězova u Kolína. V katastru Kostelní Lhoty u potoku Výrovka je na trase č.0124 odpočinkový přístřešek s pramenem Poděbradky.

Nymburk Královské město Nymburk bylo založeno ve 13.století za vlády Přemysla Otakara II. Bylo vybudováno na místě osady Svinibrod, známé z Hájkovy kroniky. Nynější název vznikl z německého Neuburk. Významou dominantou města je gotický chrám sv.Jiljí (původně sv.Mikuláše) a zachovalé středověké hradby, postavené za vlády Václava II. Nymburk měl v té době strategický význam, požívající mnoha privilegií. Za třicetileté války bylo město zničeno a dalšího rozvoje se dočkalo až stavbou železnice v roce 1870. Od té doby je Nymburk významnou železniční křižovatkou. Známé je rovněž Sportovní centrum (zvané Tyršák), poskytující špičkovým sportovcům komplexní servis při přípravě na vrcholové soutěže.

Poděbrady Lázeňské město Poděbrady , možná rodiště, určitě však domovské sídlo Jiříka z Poděbrad, později mocenské centrum jeho zkvétajícího panství. Název města lze odvodit od brodu přes Labe - "pode brody". Původně dřevěný hrad, přestavěný ve 13.století na kamenný a v 16.století přebudovaný na zámek, byl později barokně přestavěn. Na náměstí před zámkem stojí jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad z roku 1890 od B.Schnircha. V bývalé zámecké kapli je památník krále Jiřího. Na opačném břehu Labe, byl na památku kutnohorských havířů postaven v místě jejich popravy kostelík. Od roku 1908 jsou Poděbrady uhličitými lázněmi pro léčbu srdce a oběhového ústrojí. Artézské prameny jsou zdrojem kyselky, známé jako Poděbradka. Významným výrobcem broušeného olovnatého skla je podnik Sklárny Bohemia.

Sadská Sadská patří k našim nejstarším obcím. Podle legendy založili sv.Cyril a Metoděj již v roce 864 na východní části kopce kapli sv.Klimenta. Ve 12.století vybudoval kníže Bořivoj II. na místě kaple chrám sv.Apolináře, který se stal z daleka viditelnou dominantou města. Za Karla IV. tu byla založena vinice, jež je dnes na některých místech obnovena. Na město byla Sadská povýšena v r.1784 Josefem II. Železniční dráhy se město dočkalo v r.1881. Prameny minerální vody daly vzniknout kolem r.1890 novým lázním. Složení minerálky je podobné Poděbradce a má místní název Sadka. V letech 1901-1902 byla vystavěna nová škola, do které chodí od 6.třídy i děti z Kostelní Lhoty. V katastru města se nachází jezero jako pozůstatek těžby písku. Spolu s chatovou osadou Vodrážka je oblíbeným místem pro rekreaci.

písečný přesyp v Pístech Písečné přesypy
Základní podíl na vzniku těchto zvláštních útvarů měla činnost Labe. Na Nymbursku se prodíralo měkkými usazeninami moře a několikrát měnilo směr hlavního toku. Labský proud s sebou přinášel spoustu písku a štěrku, který se ukládal na březích. Vlivem větru jemné pískové částice vytvářely duny vátého písku - odtud místní název "vátina". Vytrvalé větry duny přesouvaly a vytvářely různě vysoké písečné přesypy. Polabské duny jsou dnes zpravidla zarostlé borovými lesy a jen vzácně se dochovaly přesypy obnažené, jak ukazuje obrázek takového přesypu v obci Písty (nachází se u Labe mezi Sadskou a Nymburkem). Podobná duna, zarostlá borovým lesem, byla rovněž u Kostelní Lhoty. Necitlivým zásahem po roce 1980 byl písek lesní správou vytěžen a prodán stavebnímu podniku v Poděbradech (vátina je vhodná pro kvalitní štukové vnitřní omítky).

Hájenka Letovisko Kersko
Kerské polesí se nachází mezi Sadskou a obcí Velenka. Osadu Kersko protíná průjezdní silnice zvaná Betonka a letovisko je očíslováno podle plánu města New York. Nejstarší borovice v Kersku je Švarná Tonka, vysazená v r.1620. Nedaleko je její sestra Sličná Pepička. Na konci aleje č.15 stojí srub, který v roce 1930 jako první chatu v Kersku postavili vinohradští studenti. Do lesního městečka pak jezdila za první republiky a za rekreací tehdejší pražská smetánka. O Kersku psával Bohumil Hrabal (Slavnosti sněženek, Historický a poetický průvodce) a měl zde chatu, kde žil ve společnosti pětadvaceti polodivokých koček. Je zde pramen minerálky sv.Josefa, výtvarný lesní ateliér Kuba a známá restaurace Hájenka (dobové foto kolem r.1940).

Pečky - škola Pečky
V písemnostech se k roku 1225 připomíná tvrz Kandie a přilehlá vesnička patřila pod panství poděbradské. V roce 1835 čítaly Pečky 683 obyvatel a 89 domů. V té době byla Kostelní Lhota větší obcí (přes 800 obyvatel a 100 domů). Zlom ve vývoji přinesla stavba železnice Praha-Olomouc v roce 1844. Nastal rychlý rozvoj cukrovarnického a strojírenského průmyslu, který znamenal příliv dělnictva. Zvýšený počet školních dětí si vyžádal stavbu nové školní budovy, která byla započata v roce 1900 a dokončena 8.9.1901. Druhá část školy - chlapecká byla přistavěna v r.1909. Městys Pečky byl v roce 1925 povýšen na město.

Vrbová Lhota Vrbová Lhota
Obec se nalézá mezi Pečkami a Pískovou Lhotou. V blízkosti vedou zkušební cerhenické okruhy železniční trati. Těžbou písku při jejich výstavbě vznikly nedaleko této vsi vodní plochy, které jsou využívány jako koupaliště i pro rybolov. Obec se může pochlubit architektonicky zajímavou školou s průčelím ve stylu secese. Místní sportovní klub Sokol měl oddíl volejbalu s mnohaletou tradicí.

Písková a Přední Lhota Písková Lhota
Většina obcí ve středním Polabí leží na písku a proto i jedna ze Lhot je po něm pojmenovaná. Zdejší hasiči jsou velmi aktivní a jejich mládežnická družstva úspěšně reprezentují obec i náš stát na mezinárodních závodech v požárním sportu. Historická budova sokolovny pak svědčí o sportovních tradicích - stolní tenis, volejbal.
Přední Lhota je nejmenší ze čtyř zmiňovaných Lhot a není již samostatnou obcí. Blízkost Poděbrad způsobila, že administrativně patří pod toto město. Klidná obec, ležící mimo hlavní silnici. Příznivci chovu koní zde najdou stáje a malou jízdárnu. Na leteckém snímku východní část Pískové Lhoty a Přední Lhota.

Výrovka Pečecký region
V průběhu roku 2000 došlo k ustavení Svazku obcí pečeckého regionu. Podle stanov regionu se jedná o dobrovolný svazek obcí, jejichž přehled s odkazy na internet najdete na stránkách tohoto regionu, který nese název Výrovka. Shromáždění starostů svazku se svolává nejméně 2x ročně.

Odkazy:
setkání starostů 17.12.2002,  letecké fotografie Kostelní Lhoty a okolí.

Hlavní stránka

MUNIPOLIS
Novinky z Kostelky přímo
do vašeho telefonu