Projednání Adaptační strategie na změnu klimatu

Datum konání: 17. května | čas: 16:00 hod.

Kostelní Lhota

Jak jsme již informovali, naše obec se spolupodílí na vypracování tzv. Adaptační strategie MAS Podlipansko na klimatickou změnu.

Konkrétní návrhy opatření budou diskutovány v Tatcích v kulturním sále.

Plakát


Zpět na akce Hlavní stránka