Call

Svoz nebezpečného odpadu

Datum konání: 23. září | čas: 10:35 - 10:50 hod.

Kostelní Lhota

V sobotu 23.9. opět proběhne svoz nebezpečného odpadu. 

Vozidlo bude stát na sběrném dvoře pouze čtvrt hodiny a to od 10:35 – 10:50 a odpad musíte předat posádce z ruky do ruky.

Do nebezpečného odpadu patří:

1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Kyseliny
4) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
5) Motorové oleje, olejové filtry

Odpad nemůžeme skladovat předem a musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli tedy hromaděn na sběrném místě. Posádka jinak nahromaděný odpad nemusí převzít.

!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!

Ostatní komodity jako lednice, baterie, zářivky, výbojky, televizory, monitory, spotřebiče aj. můžete vozit na sběrný dvůr kdykoliv jako doposud.


Zpět na akce Hlavní stránka