Akční plán pro udržitelnou energii a klima - představení projektu v komunitku

Datum konání: 6. března | čas: 14:00 hod.

Kostelní Lhota

Na jaře 2021 jsme dobrovolně vstoupili do iniciativy EU, tzv. Paktu starostů a primátorů, a stali se tak společně součástí globálního boje proti změně klimatu.

Ve spolupráci s MAS Podlipansko došlo ke zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, tzv. SECAP (z angl. zkratky). Zpracovatel dokumentu provedl na území 13 zapojených obcí analýzu spotřeb a následně vyhotovil návrh opatření tak, abychom vzhledem k výchozímu roku 2018 dosáhli do roku 2030 úspory emisí CO o 55% a do roku 2050 směřovali k uhlíkové neutralitě.

Plakát


Zpět na akce Hlavní stránka