Opravy svatostánku pokračují třetí etapou

vloženo: 28. 01. 2020 | Obecná

Po krátké odmlce opět začaly práce na opravě našeho kostela. Firma TESMO před koncem roku předala veškeré práce na druhé etapě rekonstrukce spočívající zejména v obnově krovu, nové krytině, fasádách a opravách oken. Nová smlouva pro letošní rok zahrnuje práce na ohradní zdi, opravách dveří, portálů, kovářských prvcích a chodnících. Dotaci ve výši 2,76 mil. Kč opět poskytl Středočeský kraj. Podíl obce bude činit minimálně 700 tis. Kč.

Během jara navíc dojde k pracem na odvodnění kostela s případnou akumulací vody ze střechy do sběrné nádrže. I na tyto činnonsti bychom se rádi pokusili získat v letošním roce zpětně dotační prostředky.

Na kontrolním dni dne 28.1.2020 došlo k projednání zhotovení repliky hlavních vstupních dveří kostela a repase dveří bočních. Práce byly zadány místnímu truhláři p. Janu Zradičkovi. Zhodnocen a domluven byl další postup prací oprav zdi pozemku, jeho odvodnění a provedení chodníků.
Odkaz: fotogalerie z kontrolního dne.                                                                                                      –ZM–
Obecní úřad shání staré kvalitní cihly, které budou použity při opravě kostelní zdi na její korunu. Možné podmínky předání cihel domluvit s OÚ: tel. 325 599 019 nebo e-mail  starosta@kostelni-lhota.cz  mobil  604 442 629

 

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci. Nebo si nainstalujte aplikaci Česká obec a vše důležité se ihned objeví ve vašem mobilu. elektronické služby

Fotogalerie