Začátkem léta u nás začne zjišťování průběhu hranic vašich pozemků a zahrad

vloženo: 24. 04. 2023 | Důležité upozornění 2023-04-24.jpg

Přibližně od června 2023 do února 2024 bude v naší obci probíhat nové mapování zastavěné části obce.  Cílem je vytvoření nové katastrální mapy na základě vyšetření a zaměření skutečného stavu. Zmizí tak už v náhledu z katastru všechny nepřesnosti dané starým mapováním.

 

Co je předmětem zjišťování průběhu hranic?

Předmětem zjišťování průběhu hranic jsou hranice pozemků, obvody budov, garáží, popř. vodních děl. Při zjišťování průběhu hranic se dále prověřují i další údaje, které jsou obsahem katastru, a to druh a způsob využití pozemku, typ a způsob využití stavby a popisná čísla budov.

Zjišťování hranic bude provádět komise složená ze zástupců katastrálního úřadu, obce, popř.dalších orgánů.

Všichni vlastníci  nemovitostí  budou ke zjišťování průběhu hranic zváni písemnou pozvánkou. Vlastníci nemovitostí mající trvalý pobyt v Kostelní Lhotě obdrží pozvánku v bílé obálce bez známky (vhozenou zástupcem katastrálního úřadu), ostatní vlastníci obdrží pozvánku doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště.

Velmi doporučujeme všem vlastníkům, aby se zjišťování průběhu hranic zúčastnili, jelikož účast vlastníka napomůže k lepšímu vysvětlení a vyřešení případných nesouladů.

 

Jak bude probíhat nové mapování?

Katastrální úřad postupně pozve všechny vlastníky ke zjišťování průběhu hranic, a to tak, aby dané zjišťování hranic všech pozemků jednoho vlastníka proběhlo v jeden den.

Pozvánka bude obsahovat místo a konkrétní čas zjišťování hranic s upozorněním na povinnost označit ve shodě se sousedními vlastníky dosud neoznačené hranice pozemků (např. pokud na nějaké části vlastnické hranice není např. plot), tak danou část hranice označit např.kolíkem, trubkou.

Při zjišťování hranic komise prověří průběh vlastnických hranic s platnou katastrální mapou. Pokud se vlastníci shodnou, označí komise dočasně lomové body (např. barvou). Naopak, pokud se na průběhu vlastnických hranic neshodnou, budou hranice bez jejich zaměření převzaty z dosud platné mapy.

Po vyšetření průběhu hranic bude probíhat jejich zaměření, zde již není účast vlastníka nutná (při samotném zjišťování hranic budou zástupci katastrálního úřadu žádat vlastníky o telefonní kontakty).

Výsledkem vyšetření a zaměření hranic je nová katastrální mapa, kterou katastrální úřad vyloží na obecním úřadě v Kostelní Lhotě nejméně 10 pracovních dnů k veřejnému nahlédnutí.

Všechny tyto informace o zjišťování průběhu hranic, zaměření vyšetřených hranic, vyložení nové digitální mapy a její vyhlášení se vlastníci dozvědí od zástupců katastrálního úřadu, kteří jim tyto veškeré informace ochotně zodpoví při samotném jednání v rámci zjišťování průběhu hranic.

_________________

Pokud už teď víte, že vaše hranice se sousedem není úplně jasná nebo lze očekávat spor, dejte nám vědět na ou@kostelni-lhota.cz. Pracovníci katastrální úřadu se připraví na schůzku a projdou předem všechny historické podklady.

Více informací v příloze také na úřední desce.

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci. Nebo si nainstalujte aplikaci Česká obec a vše důležité se ihned objeví ve vašem mobilu. elektronické služby

Soubory ke stažení

pdf

MUNIPOLIS
Novinky z Kostelky přímo
do vašeho telefonu