Kostelka získala Evropskou cenu obnovy venkova !

vloženo: 09. 07. 2024 | Obecná Logo-Europaeische-ARGE-Landentwicklung-und-Dorferneuerung.png

JE TO TAM !!!

Naše obec se umístila na prvním místě v mezinárodní soutěži Evropská cena obnovy vesnice 2024. Vedle Kostelní Lhoty Česko zastupovala také Ostrožská Lhota, která si odnáší bronzovou medaili. Pod motem „chuť do budoucnosti“ vybírala mezinárodní porota z celkem 21 obcí napříč Evropou. Soutěž se koná každé dva roky a za Česko do ní postupují nositelé titulů „Vesnice roku“ za předchozí dva ročníky. Kostelka je vůbec první českou obcí, která dosáhla na absolutní vrchol.

Slovy komise - "Letošní ročník se nesl pod motem „chuť do budoucnosti“. Přesně tohle moto se odráží v Kostelní Lhotě s přibližně 920 obyvateli. Komunita a spolkový život jsou jádrem obce, která se rozvíjí v souladu s moderními postupy v oblasti ekologie, ochrany přírodních zdrojů, vytváření hodnot, architektury, vzdělávání a sportu. Povodně v roce 2013 a následné sucho v letech 2015-2020 motivovaly obec a její občany k rozvoji udržitelným způsobem. Nové prostory, ať se jedná o budovy či veřejná prostranství, jsou vytvářeny především v již existujících zastavěných plochách, případně se obec snaží držet kompaktní charakter zástavby. Tyto prostory pak splňují vysoké standardy v oblasti ekologie, obnovitelných zdrojů energie nebo retence vody", uvádí komisaři ve svém hodnocení.

Vedle Kostelní Lhoty, která je vítězem soutěže, bylo 9 obcí oceněno ve zlaté kategorii, 8 obcí ve stříbrné kategorii a 3 obce v bronzové kategorii. Dvacetičlenná mezinárodní komise odborníků ocenila vysokou úroveň kvality přihlášených obcí. Ta je dána mj. tím, že účasti v soutěži předchází vítězství v obdobné národní soutěži; v případě Česka se jedná o vítězství v soutěži Vesnice roku. Porota při hodnocení zkoumala výchozí podmínky obcí a komunit a dále jejich vývoj. Velký důraz byl kladen také na strategické plánování, občanskou participaci a meziobecní spolupráci a spolupráci s ostatními zainteresovanými subjekty.

Slavnostní předávání ocenění se uskuteční ve dnech 12. až 14. září 2024 ve vítězné obci předchozího ročníku. Tou byla rakouská obec Stadtschlaining. Předávání ocenění bude vyvrcholením několikadenní akce plné exkurzí, workshopů a kulturních akcí.

Tak kdo jede s námi?

KOSTELKA jsme My!

 

Více info na https://www.landentwicklung.org/

Hodnotící zpráva komise k jednotlivým obcím vč. jazykových mutací zde.

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci. Nebo si nainstalujte aplikaci Česká obec a vše důležité se ihned objeví ve vašem mobilu. elektronické služby

MUNIPOLIS
Novinky z Kostelky přímo
do vašeho telefonu