Call

Začíná restaurování hodinového věžního stroje našeho kostela - díky sbírce

vloženo: 26. 04. 2019 | Obecná Kostelní Lhota

Díky uspořádané veřejné sbírce začínáme restaurovat hodinový věžní stroj.

Při opravě střechy kostela došlo nejprve na ciferníky věžních hodin, které byly restaurovány a osazeny zpět. Momentálně čekají na připojení ke stroji, tak aby občanům mohly zase ukazovat čas. Svým odbíjením pak hodinový stroj obnoví genius loci, který k Vaší obci odjakživa patřil. Od této doby uplynulo již pár měsíců a nyní díky mohutné finanční podpoře Vás, občanů Kostelní Lhoty, došlo konečně  i na samotný věžní stroj. Dovolte mi, prosím, abych Vám stručně nastínil problematiku celého zásahu.

Stroj vyrobil kolem roku 1870 významný český stavitel věžních hodin Jan Janata z Pardubic. Jeho strojů se bohužel mnoho nedochovalo. O to významnější je skutečnost, že stroj ve Vašem kostele se zachoval sice ve stavu zbědovaném, ale úplně kompletním. Práce na něm tak bude trvat několik měsíců.

Stroj se musí nejprve rozebrat do šroubků a důkladně prozkoumat jeho stav. Vy, kteří  jste stroj viděli vystavený v kostele víte, že se na něm silně podepsali nejen holubi, ale i zub času. Stroj nebyl v provozu zřejmě celá desetiletí a velmi za tu dobu zchátral. Proto se musí nejprve důkladně vyčistit a zbavit koroze. Používáme pouze restaurátorské postupy, kde kombinujeme chemické a mechanické čištění jemnými ocelovými kartáčky. Nedochází tedy k žádnému obrušování nebo jinému nevhodnému postupu. Po důkladném vyčištění a odstranění koroze pak přistoupíme k opravám poškozených částí. Nakonec se stroj v ateliéru znovu sestaví a odzkouší se všechny jeho funkce. Poté jej znovu rozebereme a opatříme všechny díly povrchovou úpravou, která stroji vrátí jeho původní tvář.

V této fázi se všechny díly pečlivě zabalí a odvezou do věže kostela, kde bude stroj sestaven a spuštěn.

Stroj v minulosti odbíjel na bronzové zvony, které však byly za 2. sv. války zkonfiskovány pro vojenské účely. Proto osadíme na věž cimbály, které funkci zvonů nahradí. Je možné, že se jednou zvony na věž vrátí a pak budou moci hodiny odbíjet tak, jak tomu dříve bývalo.

Na závěr mi dovolte vyjádřit obdiv Vaší snaze účastnit se obnovy tak významné památky, jakou Váš kostel s hodinami bezesporu je.  Bude mi ctí přispět ke vzkříšení tohoto nádherného dědictví.

Jan Marek, restaurátor věžních hodin

 __________________

V současné době je na sbírkovém účtu 151 tis. Kč, což je zhruba polovina z celkové zbývající sumy nutné na dokončení všech plánovaných prací na obnově hodin.

Již ze stávající částky jsme schopni uhradit základní funkčnost stroje, kterou popisuje p. Marek. Zbývajících cca 150 tis bychom rádi směřovali na elektronické synchronizační zařízení, které bude hlídat a automaticky nastavovat přesný čas. Největší část prostředků, které bychom ještě vybrali poputuje na elektrické samonatahovací zařízení. Teprve potom bude stroj plně samoobslužný a budeme si vychutnávat jeho odbíjení každou čtvrthodinu. 

Chcete-li přispět na hodinový stroj, veškeré informace najdete zde

-td-

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci. Nebo si nainstalujte aplikaci Česká obec a vše důležité se ihned objeví ve vašem mobilu. elektronické služby

Fotogalerie