Opravy svatostánku pokračují třetí etapou

Po krátké odmlce opět začaly práce na opravě našeho kostela. Firma TESMO před koncem roku předala veškeré práce na druhé etapě rekonstrukce spočívající zejména v obnově krovu, nové krytině, fasádách a opravách oken. Nová smlouva pro letošní rok zahrnuje práce na ohradní zdi, opravách dveří, portálů, kovářských prvcích a chodnících. Dotaci ve výši 2,76 mil. Kč opět poskytl Středočeský kraj. Podíl obce bude činit minimálně 700 tis. Kč. Během jara navíc dojde k pracem na odvodnění kostela s případnou akumulací vody ze střechy do sběrné nádrže. I na tyto činnonsti bychom se rádi pokusili získat v letošním roce zpětně dotační prostředky. Na kontrolním dni dne 28.1.2020 došlo k projednání zhotovení repliky hlavních vstupních dveří kostela a repase dveří bočních. Práce byly zadány místnímu truhláři p. Janu Zradičkovi. Zhodnocen a domluven byl další postup prací oprav zdi pozemku, jeho odvodnění a provedení chodníků.Odkaz: fotogalerie z kontrolního dne.  ...

Fotogalerie