Call

Valná hromada Sportovního Klubu

Konala se 19.1.2013 v Hospůdce Na Hřišti za účasti 34 členů.  Dále byli přítomni Jan Kurka a Zdeněk Drobný za hasiče, Michalové Ostřížek a Kurka za Sokol a za obec starosta Tomáš Drobný. Předseda SK Miroslav Štok přednesl zprávu za činnost a organizaci celého klubu. Od roku 2013 bude fotbalová přípravka rozdělena na mladší a starší. O činnosti fotbalového oddílu informovali pánové: Milan Poula za přípravku, Jaroslav Pavlík za béčko a Jan Mlynárčik  za A-mužstvo. Za volejbalový oddíl (družstva mužů a žen) podal zprávu p. Zdeněk Martínek. O hospodaření SK informovala pokladní pí Markéta Holešovská. Celkové výdaje v roce 2012 byly 198 tis.Kč. Hlasováním bylo provedeno doplnění výboru SK o tyto členy: Milan Poula, Martin Mašinda a Pavel Hošek. Na závěr výbor SK ocenil zasloužilé členy předáním Čestných uznání, které obdrželi tito pánové:
Za dlouhodobou a obětavou práci v klubu – Petr Láska, Tomáš Ulrrich a Jaroslav Pavlík
Za celoživotní obětavou práci v klubu – Bohumil Zradička a Zdeněk Martínek.Fotogalerie