Call

Komunitní centrum a knihovna - otevření

Pozvání na slavnostní zahájení přijala Emilie Třísková, bývalá senátorka, zastupitelka Středoč. kraje a Poděbrad, která vždy podporovala projekty naší obce. První akce nového centra v sobotu 2.10.2021 pod názvem Valašsko v Polabí nabídla 12 druhů pálenky, 4 druhy frgálů a další valašské speciality. K prohlídce byla výstava, videoprojekce a zahájen byl provoz nové knihovny obce. Soutěžilo se také v oblíbené kratochvíli Valachů při sklizni trnek "Hod švestkou do košíků" o tekuté ceny, ve které zvítězil George před Jindrou a Pásou.
Odkazy na celé fotogalerie: Otevření centra, Valašsko v Polabí, Hod švestkou.                                                            – ZM –Fotogalerie