Call

Píska mají nové osvětlení

Na Pískách jsme minulý týden kompletně vyměnili pouliční osvětlení. Původní sodíkové lampy s kulovými svítidly a na nízkých sloupech nemohly plnit svou úlohu správně. 

Nově byla navržena ekologičtější Led technologie s teplotou chromatičnosti 2700 k. K dosažení optimální svitu muselo dojít k zvýšení sloupů na požadovaných 5 m. Tedy 9 stožárů bylo zvýšeno pomocí rovného 1m vysokého nástavce, 17 ks stožárů pomocí nástavce o délce 1,5m.  Příkon navrhovaných svítidel je 20W.

Celkové náklady zahrnující nejen vlastní dodávku svítidel, ale také projektovou dokumentaci, energetický audit, zaměření osvětlenosti i pasportizaci činí 460 tis. Kč. Ministerstvo průmyslu v rámci svého dotačního titulu EFEKT přispělo částkou 190 tis. Kč.

Jsme si vědomi, že i přes výměnu jsou mezi lampami místa, kde je nedosvit. Do budoucna plánujeme ještě lokální doplnění. Budeme rádi za vaše postřehy. Tak ať svítí.

Níže srovnání původních a nových svítidel.

-td-Fotogalerie