Sochy našeho kostela opraveny

Barokní sochy na sloupech vrat původního hřbitova u kostela jsou z roku 1740. Po jedné bouřce v roce 1991 byla bleskem rozražena poblíž stojící lípa, která porazila sloup se sv. Václavem. Po opravě sloupu byla tato poškozená socha uložena v kostele. Tehdejší náš farář M. V. Fišer chtěl sochu vrátit na sloup až bude zajištěna její restaurace a odborné usazení.

To se konečně uskutečnilo až v červnu letošního roku, kdy byly obě sochy zrenovovány a vráceny na své původní místo. Prací se opět ujali pánové Rastislav Jacko a Miroslav Žáčok, kteří již nedávno restaurovali všechny kamenné prvky v exteriéru našeho kostela.

Celkové náklady za opravu obou soch činí 175.950 Kč, přičemž částkou 105 tis. Kč přispěl dotací Středočeský kraj.

____________________


Sv. Gothard drží jako atribut model kostela, se kterým je zobrazován, protože je také patronem zedníků. Nově byla přidána i pozlacená berle.
Sv. Václav je zobrazován ve zbroji, v železné košili a knížecí čapce s křížkem; také s mečem, štítem a v ruce drží praporec s orlicí. Ten byl také nově přidán v pozlaceném provedení. Podobu šíttu se nepodařilo dohledat a ten zatím chybí. Další možné atributy: staroboleslavské paladium, klasy a hrozny.

Sochy v kostele u oltáře

Vedle oltářního obrazu je vlevo socha sv. Václava a vpravo sv. Vojtěcha, který pocházel z nedaleké Libice nad Cidlinou z rodu Slavníkovců. Jeho socha má biskupský oděv, na hlavě mitru a v našem kostele je s atributem vesla (pádla), protože zemřel jako misionář mučednickou smrtí – byl kopím a veslem pohany zabit.    Fotogalerie