Pasování na čtenáře

V novém komunitní centru, za přítomnosti knihovnice a ředitelky s učitelkou, dne 22.6. proběhlo pasování žáků 1. třídy na čtenáře. Slavnostní obřad provedl vládce naší obce – král Tomáš I., jinak též starosta T. Drobný.
Odkaz: celá fotogalerie.                                                                                                                         –ZM –Fotogalerie