Ustavující schůze nového zastupitelstva obce

Na této schůzi dne 20.10.2022 byl složen slib zastupitelků naší obce. Uvolněným starostou byl na 4 roky zvolen Tomáš Drobný, který bude v této funkci již čtvrté volební období. Další zvolení funkcionáři: neuvolněná místostarostka Jana Macháčková, předsedové výborů - finančního Petr Hovorka, kontrolního David Koštýř. Jako člen kontrolního výboru byl zvolen přítomný Martin Plaček, který sice není zvoleným zastupitelem, což ale není podmínkou pro člena výboru.
Odkaz: fotogalerie.                   –ZM–Fotogalerie