Call

Další pokus o zalesnění starého smeťáku

Je to tak trochu jako boj s větrnými mlýny. Ale zatím se nevzdáváme. Asi před 12 lety se obec poprvé pokusila zalesnit prostor bývalé skládky u dálnice nedaleko silnice na Pečky. Vysazeno tehdy bylo především 2.500 borovic. Část plochy byla později ještě dosazena břízou. Bohužel asi po deseti letech od výsadby padnul celý nový les za obět silnému větru v kombinaci s přívalem sněhu. Odolaly pouze duby v přední části skládky.

V roce 2011 jsme tedy znovu osadili celou plochu bezmála 2.500 borovičkami a v přední části rozšířili dubový porost o cca 850 nových sazenic. Ani postřik a pravidelná údržba vyžínáním trávy a kopřiv nám nepomohlo. Drtivá většina borovičkového porostu se vůbec neuchytila, resp. byla napadena škůdcem.

Po dohodě s nadřízeným orgánem ochrany životního prostředí jsme se proto dohodli na pravděpodobně posledním pokusu o zalesnění. Je totiž zřejmé, že spodní vrstvy půdy jsou z minulosti velmi zamořené. Do budoucna se nedá vyloučit ani sanace celého prostoru, pokud se porost opět neuchytí. Toto opatření je zatím ovšem velmi nákladné.

Proto jsme tedy jarní práce na obci začali zbudováním asi 200 m dlouhé oplocenky. V těchto dnech pak probíhá samotná výsadba znovu asi 2.500 ks stromků. Posílili jsme pro tuto práci o další dva zaměstnance. Věříme, že tenktokrát zvolený dub zimní bude mnohem odolnější a dokáže se zdatně vypořádat s nevhodným podložím. Držme mu tedy palce.

-TD-Fotogalerie