Call

Křížová cesta v kostele na Velký pátek

Průvodcem o velikonočním Velkém pátku 7.4. byl poděbradský probošt Petr Kubant. Poděkování patří René Paděrovi, organizátorovi tohoto poučného setkání.
Odkaz: celá fotogalerie.           –ZM a TD–Fotogalerie