Bývalý hřbitov a přístavba ZŠ

Dne 9.8.2023 na pozemku starého hřbitova (nyní zahrada školy) informoval starosta obce o zahájení prací na přístavbě naší základní školy. Stavba zasahuje do severní části bývalého hřbitova a je nutno provést archeologický průzkum, o kterém seznámila přítomné pracovnice ÚAPP. Kronikář obce pohovořil o historii zrušeného hřbitova.
Odkazy: celá fotogalerieprojekt přístavby.                    –ZM–Fotogalerie