Call

Slavnostní bohoslužba v kostele

Náš kostel je zasvěcen křesťanskému svátku Nanebevzetí Panny Marie, připadající na 15. srpen. Nejbližší neděli 13.8. 2023 byla proto sloužena poutní mše svatá. K její celebraci byl pozván kněz pražské arcidiecéze a metropolitní kanovník Dr. Vojtěch ELIÁŠ, kterému ministroval pan René Paděra. Mši doprovodila hrou na varhany Terezka Paděrová. 
Odkaz: celá fotogalerie.      –ZM–Fotogalerie