Call

Klapka na Výrovce po povodni opravena

V minulých dnech a týdnech probíhaly práce na odstraňování povodňových škod.  Nutné bylo zejména odvozit a vysypat všech asi 4.000 pytlů s pískem. Kvůli tomu jsme navýšili počet zaměstnanců obce o další 3 pracovníky.  

Krom toho bylo třeba opravit poškozenou klapku pod stavidlem na Výrovce. Povodeň totiž narušila břeh i betonovou trubku nad klapkou. Díly potrubí se tlakem vody odpojily a voda se tak proto tlačila zpět do šachty a vrchem pak i do nátokového rybníka Peklo.

Vlastními silami jsme tedy odkryli zeminu, trubky spojili a poté i zabetonovali. Klapka by tak zase měla plnit svou roli při bránění toku vody zpět do odvodňovacího melioračního příkopu. Těžká technika také odstranila nánosy bahna u stavidla do příkopu. Voda tak může opět volně proudit do rybníka.

Navíc se zdá, že pod povrchem došlo i k narušení samotné šachty, do které se teď dostává voda z příkopu. Její oprava bude tedy rovněž nutná.

Další opravy, zejména pak oprava protržené hráze u silničního mostu, nebo další zlepšení protipovodňové ochrany obce, budeme řešit postupně a to v závislosti na finančních možnostech.

-TD-Fotogalerie