Call

Lhotecká cyklostezka získala ocenění v rámci soutěže Cesty městy

I. etapa Lhotecké cyklostezky uspěla v soutěži Cesty městy. Tu každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství spolu s několika finančními partnery. Soutěž Cesty městy již více než desetiletí zviditelňuje a finančně oceňuje zdařilá dopravní řešení, která přispěla ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo rekordních 53 dopravních řešení. O to cennější je potom náš úspěch. Na slavnostním vyhlášení v Pardubicích v rámci Národní cyklokonference jsme tak převzali cenu hlavního partnera společnosti 3M. Krom krásného věcného ocenění v podobě ukazatele rychlosti vozidel, navíc Lhotecká cyklostezka sklidila velmi pochvalná uznání od odborné veřejnosti. Zkrátka, stezka se líbí.
 
Lhotecká cyklostezka soutěžila pod hlavičkou Dobrovolného svazku Pečecký region. Je to tak alespoň symbolická odměna a poděkování všem obcím našeho regionu. Ty všechny totiž finančně přispěly nemalou měrou na její realizaci.

Seznam všech soutěžících vč. popisu a obrázků najdete na stránkách Nadace Partnerství nebo zde.

-TD-Fotogalerie