Call

Položení věnce u pomníku padlých

Rozbití Rakousko-Uherska vedlo k ustavení samostatného Československa, které bylo vyhlášeno 28. října 1918. Prvním prezidentem se stal T.G. Masaryk.

Samostatný stát Čechů a Slováků vznikl spojením bývalých Zemí koruny české (Čechy, Morava, Slezsko) a Horních Uher. Tyto události na konci Velké války si naše obec připomněla dne 25.10.2013 položením věnce u pomníku padlých obou světových válek. Odkaz: videopořad o T.G. Masarykovi.
                                                                                                                                            Kronikář obceFotogalerie