Call

Historické centrum obce mění svou tvář

V těchto dnech dokončujeme práce na I. etapě směřující k novému vzhledu veřejného prostranství kolem kostela a dalších tří historických objektů v centru naší obce. Už koncem roku 2011 jsme získali dotaci z programu Leader MAS Podlipansko ve výši 622 tis. Kč. Předpokladem úspěšné žádosti byla oprava chodníků přímo spojující veřejné budovy. Téměř dvouleté posunutí termínu realizace způsobila především rekonstrukce budovy základní školy v loňském roce a také uvažovaná návaznost na druhou etapu tohoto projektu.

První etapa vychází z dlouhodobé vize kompletní úpravy celé centrální části obce. V této fázi tedy zatím došlo ke zpevnění několika parkovacích míst u školy, položena byla nová dlažba na chodnících ve vnitrobloku, upravena byla okolní zeleň nebo byly osazeny nové lavičky, koše, zpomalovací prahy a další mobiliář. Z dotace byl také již v minulosti zakoupen traktůrek na sekání zeleně v obci a dokonce se podařilo uplatnit i zpětné proplacení části pozemku vnitrobloku.

Těsně před dokončením prací přišla zpráva ze Státního a zemědělského intervenčního fondu, že jsme, na rozdíl od loňského roku, uspěli i s navazující etapou. Znamená to, že díky dalšímu příspěvku ve výši cca 350 tis. Kč můžeme, podle plánu, v nejbližších měsících dokončit plochu před školou a také malou část chodníků u kostela a podél školní zahrady. I u této dotace bylo podmínkou úspěchu napojení chodníku na veřejnou budovu.

Výběrové řízení na dodavatelské práce v rámci I. etapy vyhrála firma STAFIKO Poděbrady.

Bohužel nic není úplně růžové. Včera, už druhý den po instalaci (!), došlo k odcizení devíti dílů celého jednoho gumového zpomalovacího prahu v ulici směrem na Zvěřínek. Škoda činí asi 15 tis. Kč. Udržitelnost dotace je přitom 5 let. Po tu dobu tedy budeme muset případným kontrolám dokazovat existenci takových prahů. No čeká nás fuška.

-TD-Fotogalerie