Výroční schůze Sportovního klubu

Sportovci se sešli v Hospůdce na hřišti dne 25.1.2014, aby zhodnotili minulý rok a stanovil cíle na další období. Po zahájení schůze přítomní uctili minutou ticha památku zemřelého dlouholetého člena klubu p. Bohouše Zradičky. Předseda SK M. Štok podal zprávu o činnosti klubu. Pokladní zprávu přednesl p. Holešovský. Sekretář T. Ulrich seznámil se sportovním kalendářem na rok 2014. Za fotbalová družstva referovali pánové Hovorka a Šátek za A-mužstvo, p. R. Šťastný za Béčko. Zprávu fotbalové přípravky zpracoval p. Sýkora. Starší přípravka již nebude přihlášena, mladší pokračuje. Za volejbalový oddíl zprávu přednesl p. Zd. Martínek.  Schůzi pozdravili za OÚ p. Plaček, za hasiče p. Pecháček a za Sokol p. M. Ostřížek. Schůze pokračovala diskuzí a ukončena byla usnesením.
                                                                                                                                      -ZM-Fotogalerie