Druhé setkání pamětníků

Uskutečnilo se v úterý 28. ledna 2014 v základní škole. Zúčastnění pamětníci komentovali promítané historické fotografie, které byly shromážděny a kopírovány při prvním setkání. Další akcí bude videozáznam rozhovorů se zástupci spolků, organizací i s jednotlivci o historických zajímavostech. Cílem tohoto projektu s názvem „Živá kronika našich obcí“ bude tisk pohlednic, tištěná kronika, DVD kronika a výstava fotografií.
Odkazy: video ze setkání, stránky projektu.                                                                                  -ZM-Fotogalerie