Lhotecká cyklostezka získala další významné ocenění

Ve velmi silné konkurenci zajímavých staveb se stala Lhotecká cyklostezka vítězem soutěže Cena Víta Brandy a na pondělním slavnostním večeru převzala hlavní cenu a získala uznání odborné veřejnosti.

Cyklostezka se stala první stavbou v historii, která toto ocenění dostala. Nová soutěž chce ocenit výjimečné stavby, které pomáhají nejen cyklistům. Zvláštní uznání dostaly také další projekty v Hradci Králové, Liberci, Jihlavě a v Malé Skále. Autorem sošky, která je symbolem Ceny Víta Brandy, navrhl výtvarník a hudebník Milan Cais. Její výroby se ujali mechanici cyklodílny, kteří staví nákladní kola.

Na slavnostním předávání v Praze na Smíchově v prostorách IMPACT HUB převzal ocenění starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný spolu se zástupci firmy TOP CON, která byla hlavním projektantem mostů. Večerem provázel moderátor České televize Stanislav Bartůšek.

Starosta při předávání poděkoval všem, kteří se na získání této ceny podíleli. „Specifikem naší cyklostezky je to, že na financování stavby se podílelo 15 obcí mikroregionu Pečecko. Jedná se přitom o obce, které jsou vzdálené i více než 10 km od cyklostezky. Je to nejen důkaz vnímání potřebnosti tohoto záměru, ale především nadčasového chápání rozvoje celého širšího území našeho regionu. Velké poděkování patří i představitelům města Sadská, zejména pak starostce Cecilii Pajkrtové. Město od začátku přijalo nákladný projekt druhé etapy za svůj a jen díky nim získává Lhotecká cyklostezka jako celek svou nezaměnitelnou podobu.“

Cena Víta Brandy je novým oceněním, šanci dostat jej mají autoři nebo iniciátoři mimořádných procyklistických řešení, jež byla vybudována v poslední době. „Je to poděkování těm, kteří se dnes snaží usnadňovat život cyklistům, i když občas to pro ně znamená boj s větrnými mlýny,“ říká za pořadatele soutěže národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Podle něj každá ze staveb představuje zároveň silný příběh, který ukazuje na obecné překážky v podpoře cyklodopravy. Soutěž nese jméno architekta Víta Brandy, který byl spoluautorem nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Jeho řešení lávky kopírující skalní masiv je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních dvou let.

Ocenění mohli získat autoři procyklistických opatření, která nejsou jen stroze technická, ale také chytře začleněná do okolního prostoru, příjemná pro uživatele a něčím zajímavá. Není důležité, jestli přihlášený projekt vyžadoval investice v řádu milionů nebo zda se jednalo o drobný inventář za několik tisíc. „V soutěži se sešla řada zajímavých a velmi rozmanitých realizací,“ hodnotí nominované projekty Marek Janatka, člen poroty, který přednáší urbanismus na Stavební fakultě ČVUT v Praze a je hlavním architektem města Chrudim. Podle něj patří ocenění všem, kteří mají podíl na těchto stavbách, za nasazení při uvažování nad koncepčními otázkami dopravní infrastruktury jako důležité součásti sídel a za odvahu a invenci při vymýšlení a prosazování nestandardních a přitom často přirozených, nenákladných či udržitelných řešení.

Kompletní informace o soutěžních řešeních najdete na www.cyklomesta.cz:
http://www.cyklomesta.cz/novinky/cenu-vita-brandy-dostala-lhotecka-cyklostezka/

Tiskovou zprávu o vyhlášení včetně příloh najdete zde:
http://www.cyklomesta.cz/pro-media-dokumenty/tiskove-zpravy/

-Jitka Vrtalová - Asociace měst pro cyklisty-Fotogalerie

MUNIPOLIS
Novinky z Kostelky přímo
do vašeho telefonu