Call

Čarodějnice 2014

Původně pohanský zvyk, kdy se o Valpuržině (název z němčiny) neboli Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května pálí ohně  na ochranu před zlými duchy a démony. Až později, jako následek  inkvizičních procesů, se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Mladí muži zapalovali košťata a vyhazovali je do vzduchu, protože tak bylo možné čarodějnici nejenom spatřit, ale i „sestřelit“. Děti počaté o tomto svátku jara prý byly velmi šťastné. Odtud i zvyk líbat se na 1. máje pod rozkvetlým stromem.
Občané letos vytvořili U Rybníčka rekordně velkou hranici a tak náš starosta s hasiči měli velkou starost se zabezpečením ohně proti mimořádným událostem. Rovněž pěkné počasí s bezvětřím přispělo k tomu, že nedošlo k žádným úrazům ani škodě na majetku.
Odkazy: celá fotogalerie, dokument ČT Pálení čarodějnic.                                –ZM-Fotogalerie