Call

Sraz Lhot a Lehôt - neděle 6.7.2014

Dopoledne byla v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá, kterou celebroval probošt z Poděbrad. V sousední budově obecního úřadu (bývalá fara) bylo možno naposledy shlédnout výstavu o historii srazů a o životě v Kostelní Lhotě. Odpoledne na hlavní scéně oficiálně zakončil sraz kostelnolhotský starosta, který také poděkoval všem dobrovolným pomocníkům a organizátorům této vydařené akce. Závěrečný koncert obstarala kapela Jimiband. Na shledanou příští rok v Lehote pri Nitre.
Odkazy: celá fotogalerie, stránky kapely Jimiband.                                                                                  -ZM-Fotogalerie