Call

Mše s biskupským vikářem

V neděli 3.8. 2014 sloužil v našem katolickém kostele mši svatou Dr. Vojtěch Eliáš, biskupský vikář pražský.  Bohoslužba byla doprovázena hudbou na varhany a všem přítomným se dostalo speciálního požehnání. Pan vikář ve své promluvě připomněl návštěvu kardinála Dominika Duky, který před deseti lety, ještě jako hradecký biskup, vysvětil v našem kostele prapory obce a hasičů. Závěrem pak přislíbil vzkázat panu kardinálovi pozdravení od všech přítomných občanů obce.
Odkazy na stránky: Vojtěch Eliáškardinál Duka.                                                                       -ZM-Fotogalerie